Przewierty HDD

Horyzontalne Przewierty Sterowane:

Przewierty sterowane gwarantują minimalizacje czasu wykonywania zadania oraz obniżenie całkowitych kosztów przedsięwzięcia w procesie budowy następujących instalacji:

 • Wodociągowych
 • Kanalizacyjnych (grawitacyjnych i tłocznych)
 • Telekomunikacyjnych
 • Energetycznych
 • Gazowych
Opis Technologii:

Technologia horyzontalnych przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu i poszerzeniu jego średnicy, jednocześnie wyprowadzając urobek za pomocą płuczki wiertniczej. Kolejnym etapem wykonywania przewiertu horyzontalnego jest wprowadzenie do otworu rury typu osłonowego lub przewodowego albo kabla.

Zaplecze Techniczne Przewiertów Sterowanych:

 • Maszyna do przewiertów Vermeer D24x40A.
 • Ciągnik siodłowy MAN + naczepa do przewozu wiertnicy.
 • System płuczkowy, mieszalnik, zbiorniki 6m3.
 • System lokalizacyjny Digitrak, F2 (zapewniający trójwymiarowe pole widzenia).
 • Nowoczesna zgrzewarka doczołowa.
Zalety Korzystania Z Technologii HDD:
 • Technologia HDD przewiertów horyzontalnych umożliwia prowadzenie prac w miejscach, gdzie stosowanie innych metod jest utrudnione lub niemożliwe, a w szczególności:
  • Tereny gęsto zabudowane.
  • Nawierzchnie utwardzone.
  • Zbiorniki wodne, bagna, rzeki .
 • Brak konieczności odwadniania wykopów liniowych.
 • Nie powoduje uszkodzenia brzegów rzek oraz wałów przeciwpowodziowych.
 • Zmniejsza ograniczenie ruchu pojazdów.
 • Redukuje do minimum ingerencję w środowisko naturalne.
 • Krótki czas realizacji zlecenia.
Przewierty Przewierty Przewierty sterowane
Przewierty sterowane Przewierty HDD Przewierty HDD