Wodociągi i Kanalizacje

Charakterystyka systemów kanalizacji oraz sieci wodociągowych

Kanalizacja jest specjalnie połączonym systemem rur, kolektorów oraz koryt, który zastosowanie znajduje głównie w odprowadzaniu różnego rodzaju ścieków (sanitarnych, deszczowych lub obu tych typów, przez wykorzystanie układów ogólnospławnych) z terenów zurbanizowanych.

Nasza firma zajmuje się montażem kanalizacji wewnętrznych oraz zewnętrznych.

W pełnej ofercie naszych usług kanalizacyjno-wodociągowych znajdą Państwo:

  • Sieci wodociągowe.
  • Sieci kanalizacji sanitarnej.
  • Sieci kanalizacji deszczowej.
  • Instalacje zewnętrzne sieci przeciw pożarowych.
  • Montaż separatorów.
  • Biologiczne i ekologiczne oczyszczalnie ścieków.
  • Wykopy oraz wymiana gruntu.
  • Profilowanie oraz korytowanie podłoża.
  • Systemy rozsączające.

Używane przez nas materiały są najwyższej jakości i posiadają odpowiednie atesty oraz certyfikaty zgodności.

Usługi kanalizacyjne Usługi kanalizacyjne Usługi kanalizacyjne